Usanmaz mı?

(Yavuz Top)

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bimâr sanmaz mı

Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bivefa bilmem inanır mı inanmaz mı

Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Degildim ben sana mâ'il sen ettin aklımı zâ'il
Bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind ü şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Yöre: Maraş
Kaynak: Mehmet Dede


Ekleyen: Hasretimsin
Bu şarkı sözü 3652 kez okundu.