Urabababa (The Sims Inspired)

Urabababa Chekawakanaintein,
Chen bo chen darubaban den,
Urabababa chekawakawa,
Urabababa chekawakawantein,
Ded bon ded daruba dab den,

Urabababa dekominiwa sen,
Chen bo chen darubaban we,
Urabababa jokamaniwan ten,
Ded bon ded garuraran len.

Urabababa Chekawakanaintein,
Chen bo chen darubaban den,
Urabababa chekawakawa,
Urabababa chekawakawantein,
Ded bon ded daruba dab den,

Urababa,
Urababa,
Urababa,
Urabababa,
Urababa,
Urababa,
Urababa,
Urabababa,
Chen won chen!


Ekleyen: Hasan
Bu şarkı sözü 182 kez okundu.