MySQL Veritabanina Baglanilamiyor, Muhtemel nedeni veritabanina erisim yetkiniz olmadigi, kullanici adi yada sifrenizin yanlis girildigi olabilir.
2002 : Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)