The River Of Existences

P³yn¹ca rzeka
Gêsta czerwona woda
Mu³ na dnie
Szlam zabija okruchy ¿ycia
Wp³ywa do oceanu
Wielka niewiadoma
Pulsuj¹ca czerwieñ
Cierpienie
Ból
G³êbia b³êkitu
Marzenia
Nieosi¹galne, nieotrzymane
Czerñ, ziemia
Okrywaj¹ca nasze cia³a
Kolory egzystencji
Ocean doznañ
Zawieszony w pró¿ni
Wszystko ma swoje apogeum
A potem zanika
Sp³ywa do oceanu
Jak p³yn¹ca rzeka
Jak nasze ¿ycie...


Ekleyen: Zeynep Rumeysa
Bu şarkı sözü 53 kez okundu.