Siodma Pieczec

Zabite anio³y œpi¹ wiecznym snem
Nigdy ju¿ nie wstan¹ by od z³a chroniæ ciê
Zabite anio³y œpi¹ wiecznym snem
Gdy w twoich rêkach ksiêga siê otwiera
Gdy twoja d³oñ ostatni¹ kruszy pieczêæ
Zachód s³oñca to ju¿ ostatni
Wiêc zamykam oczy nasz czas blisko jest
Gdy czarny jeŸdziec swój miecz unosi
Gdy g³ód i œmieræ za nim postêpuje
Zachód s³oñca to ju¿ ostatni
Wiêc zamykam oczy nasz czas blisko jest
Gdy ziemia p³acze
S³oñce twarz zakrywa
Ksiê¿yc szkar³atem krwawi
Gdy szóst¹ pieczêæ rozrywasz
Nasz czas ju¿ dope³nia siê
Niebo gwiazdami ³zawi
Gdy ziemia p³acze
S³oñce twarz zakrywa
Ksiê¿yc szkar³atem krwawi
Gdy siódm¹ pieczêæ rozrywasz
Nasz czas ju¿ dope³nia siê
Niebo gwiazdami ³zawi.


Ekleyen: NesLihàaN
Bu şarkı sözü 75 kez okundu.