Omamiony

W starej klatce
W strugach deszczu
Twoja mi³oœæ uwiêziona
Tylko jedn¹ pani¹ ma
Z³ote serce,
Które do stóp jej z³o¿y³eœ
Popêka³o zanim zrozumia³eœ ,¿e
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym krokiem
Ka¿dym gestem
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
Urzeczony jej melodi¹
Spijasz dŸwiêki
Omamiony niepoznaniem
Kusisz los
Od radoœci do cierpienia
Krótka droga
Sam pokonasz j¹
Choæ zakoñczenie znasz
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
Ka¿dym gestem
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
W starej klatce
W strugach deszczu
Twoja mi³oœæ uwiêziona
Tylko jedn¹ pani¹ ma


Ekleyen: Habibe
Bu şarkı sözü 93 kez okundu.